Środki powierzchniowo czynne – zagrożenia

Środki powierzchniowo czynne to podstawa działania wszelkich używanych na co dzień detergentów. Mimo że nawet przy bardzo regularnym sprzątaniu nie jesteśmy w stanie się bez nich obyć (ze względu na charakter chemiczny większości zabrudzeń), to jednak warto jest mieć świadomość zagrożeń mogących wynikać z ich stosowania. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, dlaczego należy ostrożnie obchodzić się ze środkami powierzchniowo czynnymi.

Dlaczego środki powierzchniowo czynne mają instrukcję obsługi?

Nie bez powodu specyfiki zawierające środki powierzchniowo czynne mają etykiety z dokładnymi opisami użytkowania i zasadami ostrożnośc (tak jest między innymi przy produktach SauberLab – https://sauberlab.pl/uniwersalne-srodki-powierzchniowo-czynne/) – a także wskazówkami odnośnie postępowania w przypadku ewentualnych zatruć i innych wypadków. Co ważne, surfaktanty mogą być niebezpieczne nie tylko w momencie ich niewłaściwego użytkowania – nie jest tajemnicą, że znaczna większość z nich negatywnie wpływa na środowisko, a tym samym również na zdrowie człowieka.

Tylko bezpieczne środki są wypuszczane na rynek

Przed wyrzuceniem wszystkich detergentów do kosza, warto jednak zwrócić uwagę na to, że środki powierzchniowo czynne muszą przejść szeregi obostrzeń, aby zostać dopuszczone do produkcji i sprzedaży na szeroką skalę. Z racji tego, że są stosowane w warunkach domowych, nie mogą być zatem bardzo toksyczne przy prawidłowym stosowaniu. Niemniej należy zachować zwiększoną ostrożność w przypadku alergików, dzieci i osób starszych, które mogą odczuć skutki oddziaływania oparów towarzyszących stosowaniu detergentów.

Środki powierzchniowo czynne, podobnie jak inne wynalazki mające ułatwiać życie, posiadają zarówno dobre, jak i złe strony. Należy zatem korzystać z nich z umiarem, ale nie rezygnować zupełnie, pamiętając, że niecałkowite usuwanie zanieczyszczeń także nie pozostaje bez znaczenia dla organizmu i środowiska.

Related posts