Czy systemy przywoławcze w restauracjach to dobry pomysł?

Miejsca publiczne związane z nadzorowaniem opieki nad innymi osobami, a zwłaszcza szpitale, domy opieki społecznej, sanatoria, pogotowia ratunkowe, ale i więzienia oraz służby techniczne nadzorujące pracę maszyn, powinny być wyposażone w systemy przywoływania i przyzywania czyli tak zwane pagery. Czy tylko w tych miejscach się pojawiają?